Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Studia arrow Polecane Książki
       
Polecane Książki
Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1. Zbiorniki na materiały sypkie Utwórz PDF Drukuj

Podręcznik jest poświęcony projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze z uwzględnieniem zaleceń Eurokodów.


Autorki przedstawiają normy europejskie regulujące określanie obciążeń i projektowanie takich zbiorników, zasady obliczania (metodami tradycyjnymi jak i za pomocą MES) oraz wymiarowania, zagadnienia trwałości, a także sposoby naprawy. Tematy zostały zilustrowane licznymi przykładami. Publikacja zainteresuje projektantów, a także studentów budownictwa.

 
Modern Wonder of Civil Engineering [książka- polecamy] Utwórz PDF Drukuj
 Modern Wonders of Civil Engineering jest książką napisaną dla studentów inżynierii lądowej, którzy chcą powiększyć swoje słownictwo w zakresie budownictwa, doskonalić swoje umiejętności językowe, a także zapoznać się z najlepszymi osiągnięciami współczesnej cywilizacji. Jest przeznaczony dla studentów na poziomie średniozaawansowanym, upper-intermediate i zaawansowanym.

Książka jest podzielona na 19 tematów, w których budowle z całego świata są prezentowane oraz dogłębnie analizowane.
 
Poradnik projektowania przejść dla zwierząt Utwórz PDF Drukuj
Poradnik projektowania przejść dla zwierząt

 

Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Duże znaczenie przyrodnicze, a także znaczące koszty budowy przejść powodują, że należy dołożyć wszelkich starań, by powstające obiekty posiadały możliwie najwyższą skuteczność. Na każdym etapie planowania, projektowania, a także budowy i utrzymania przejść należy uwzględnić specyfikę tych obiektów w stosunku do innych budowli inżynierskich, wynikającą z wymagań i preferencji poszczególnych gatunków zwierząt, dla których są przeznaczone. Kilkunastoletnie doświadczenia z budowy przejść dla zwierząt w Polsce wskazują jednoznacznie, że są to obiekty trudne do realizacji, a wdrożenie optymalnych rozwiązań nie jest możliwe bez prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy przyrodnikami i inżynierami.
 
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych (PN-EN 1992:2008) Utwórz PDF Drukuj

 Pierwszy tom (z pięciu zaplanowanych) znanej w środowisku budowlanym książki. Nowe wydanie zostało znacznie poszerzone i uzupełnione. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy „europejskie” (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potraktowano jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN). Tekst bogato zilustrowano zdjęciami. Pierwszy tom zawiera ogólne podstawy projektowania i zbrojenia konstrukcji, stosowane akcesoria budowlane, zasady kotwienia i łączenia zbrojenia oraz omówienie projektowania monolitycznych i prefabrykowanych stropów płytowo-belkowych. Specjalny rozdział poświęcono zabezpieczeniom konstrukcji żelbetowych przed działaniem pożaru. Do tomu dołączono zestaw tablic pomocnych przy obliczaniu elementów belkowych.

 
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie- książka + NORMA PRO gratis Utwórz PDF Drukuj

 

 


 

 
Lekkie budownictwo szkieletowe- książka Utwórz PDF Drukuj
W maju br. ukazała się książka pt. „Wymaganie techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego", wydana przez Centrum Budownictwa Drewnianego.

Autorem książki jest Wojciech Nitka, znany i ceniony ekspert w tej dziedzinie.Wymagania oparte zostały na obowiązujących przepisach, głównie kanadyjskich jak również amerykańskich, gdzie lekkie budownictwo szkieletowe jest powszechne, z przystosowaniem do warunków polskich. W zakresie wymogów techniczno-montażowych stawianych konstrukcji jak i warunkom wilgotnościowo-cieplnym wymagania w głównej mierze dotyczą lekkiego drewnianego budownictwa szkieletowego.
Jednak w części dotyczącej wymagań wilgotnościowo-cieplnych dotyczą wszystkich budynków realizowanych w konstrukcji drewnianej, tj. domów wznoszonych w technologii tzw. niemieckiej, tzw. domów gotowych, domków letniskowych, a także domów z bali.

 
Fundamentowanie - książka Utwórz PDF Drukuj
 W skrypcie omówiono badania gruntów, fundamenty bezpośrednie i pośrednie, odwodnienie, zabezpieczenie fundamentów przed agresywnością wody i podłoża, ścianki szczelne, fundamentowanie na terenach szkód górniczych, wzmacnianie gruntów i fundamentów.
 
Prawo budowlane Wydanie 13 - książka Utwórz PDF Drukuj

„Prawo budowlane" to zbiór aktualnych aktów prawnych regulujących całość zagadnień związanych z procesem budowlanym od projektowania obiektu, poprzez jego budowę i utrzymanie, aż do rozbiórki. Całość poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie Jerzego Siegienia - autora publikacji poświęconych tematyce nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego oraz procedury administracyjnej.

 

 
Podstawy techn. betonowego budownictwa mono.- książka Utwórz PDF Drukuj

Należy wyrazić uznanie dla wydawnictwa, że podjęło tak istotną dla budownictwa tematykę. Oddawana do rąk czytelników książka odnosi się do budownictwa kubaturowego.

Część pierwsza książki jest częścią wstępną, zawierającą omówienie charakterystycznych właściwości betonowego budownictwa monolitycznego oraz przedstawienie procesu realizacji takiego rodzaju budownictwa w ujęciu systemowym.
Część druga – podstawowa (rozdziały 2, 3, 4) – omawia kolejno deskowanie, zbrojenie i betonowanie konstrukcji.
 
Książka Diagnostyka konstrukcji żelbetowych- książka Utwórz PDF Drukuj

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
Wyd. 1, str. 659, oprawa twarda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

W obszernej publikacji – całościowo i stosownie do postępu technicznego ostatnich lat – został ujęty problem diagnostyki konstrukcji żelbetowych. Przedstawione zostały m.in. metody określania wytrzymałości betonu i stali metodami nieniszczącymi, mało niszczącymi i niszczącymi, określania ciężaru objętościowego, jednorodności i wad betonu w konstrukcji, wilgotności betonu danego elementu, metody pomiaru zarysowań betonu, lokalizacji i średnicy zbrojenia w konstrukcji, pomiaru grubości otuliny betonowej, wyznaczania wytrzymałości stali zbrojeniowej, określania wymiarów deformacji i przemieszczeń obiektu lub elementu. Opisane są zarówno urządzenia badawcze, jak i podstawy teoretyczne metod badawczych i interpretacja wyników.
 

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama