Wspierają:

     

 

 

 

Studenckie wersje oprogramowania

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Przydatne Artykuły arrow Co powinien zawierać projekt budowlany?
       
Co powinien zawierać projekt budowlany? Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
21.03.2010.

Część z Was, prędzej czy później, będzie miała do oddania parę projektów. Często nie jesteśmy informowani o tym co tak naprawdę projekt budowlany powinien zawierać, spróbujemy Wam odpowiedzieć na to pytanie.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Prawa Budowlanego, projekt budowlany powinien zawierać:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,

  • projekt architektoniczno–budowlany,określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekomateriałową, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,

  • stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

  • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno–inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 

 

W skład każdego projektu architektoniczno - budowlanego wchodzą trzy części :

  • CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
  • CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA,
  • CZĘŚĆ INSTALACYJNA.Każda z części składa się z opisu technicznego oraz rysunków. Komplet dokumentacji stanowią 4 egz. projektu z naniesionymi danymi inwestora i działki.
Projekt autoryzowany jest przez uprawnionych projektantów i po adaptacji budynku do działki - służy jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę.

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Opis techniczny obejmuje założenia funkcjonalne budynku, zestawienia podstawowych wielkości oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe. Część rysunkowa obejmuje:

RZUTY: fundamenty, parter, poddasze, strop, więźba, dach (skala 1:50/ 1:75/ 1:100)
PRZEKROJE - (skala 1:50/ 1:100)
ELEWACJE budynku 4 szt. (skala 1:100)
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
szczegóły budowlane lub schematy rozwiązań systemowych.

 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA:

Opis konstrukcji obejmuje założone schematy statyczne, elementy konstrukcji dobrane na podstawie obliczeń statycznych oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Część rysunkowa przedstawiająca ilość, sposób oraz rozmieszczenie zbrojenia w elementach żelbetowych
szczegóły i detale konstrukcyjne w podstawowym zakresie.

CZĘŚĆ INSTALACYJNA:


Opis techniczny; proponowane rozwiązania technologiczno – materiałowe;

rysunki- rzuty - parteru ; poddasza - skala 1:100
ewentualne aksonometrie poszczególnych instalacji
schematy dot. instalacji elektrycznych + schemat rozdzielni
schematy dot. instalacji wodno –kanalizacyjna i ciepłej wody
schematy dot. instalacji c.o.
schematy dot. instalacji gazu

 

Dodaj komentarz

Każdy użytkownik Internetu może dodawać komentarze do artykułów na naszej stronie.
Nie zgadzamy się jednak na zamieszczanie treści, które są sprzeczne z prawem, nawołują do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, zawierają treści pornograficzne, nieetyczne albo niemoralne. Nie zgadzamy się też na teksty zawierające reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron, które uznajemy za konkurencyjne lub działające na niekorzyść naszej strony internetowej i członków grupy. Zabraniamy dodawania wpisów psujących działanie strony, zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy.


Kod antysapmowy
Odswiez

« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska