Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Budownictwo Po Angielsku arrow Budownictwo polsko-angielskie. Cz.3:Wytrzymałość materiałów
       
Budownictwo polsko-angielskie. Cz.3:Wytrzymałość materiałów Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
19.04.2010.
 Kolejna odsłona naszego małego słownika. Dzisiaj zajmiemy się tłumaczeniem pojęć wykorzystywanych w przedmiocie wytrzymałości materiałów.

 

 

 

 

 

 

badanie - testing

badanie bezpośredniego ścinania - direct shear test

badanie nieniszczące - non-destructive testing, saving test

badanie nośności pala - pile loading test

badanie wyciągania, rozciągania - tension test

badanie siłą ściskającą - compression test

badanie pełzania - creep test

badanie przyspieszone - accelerated test

badanie rozciągania pośredniego -indirect tensile test (IDT)

badanie wytrzymałości na rozciąganie - tensile test

 

ciężar - weight

dwuteownik - I-beam

gęstość - density

gięcie - bending (na gorąco - heat bending, na zimno - cold bending)

giętarka - bender

granica plastyczności - plastic limit, yield point

materiał - material

materiał idealnie sprężysty - perfectly elastic material

model obiczeniowy - computational model

model sprężysty idealnie plastyczny - perfectly plastic model

 

moduł - module, modulus

moduł Kirchoffa, moduł sprężystości poprzecznej - modulus of rigidity

moduł odkształcalności liniowej - E-modulus, Young modulus

moduł odkształcenia - modulus of deformation, deformation modulus

moduł sprężystości - elastic modulus, modulus of elasticity

modul sprężystości zastępczy - equivalent modulus of elasticity

 

moment - moment

moment plastyczny - plastic moment

moment sprężysty - elastic moment

moment zginąjący - bending moment

 

monolityczny - monolithic

naprężenie - stress, naprężenia - stresses

naprężenie na krawędzi płyty - edge stress

naprężenie  normalne - normal stress

naprężenie rozciągające - tension stress, tensile stress

naprężenie styczne, ścinające - shear stress

naprężenie ściskające - compressive stress, compression stress

naprężenie termiczne - thermal stressess

naprężenie uplastyczniające - yield stress

 

obciążenie - load

obciążenie dynamiczne - dynamic load, live load

obciążenie  charakterystyczne - (expected) service load

obciążenie  cieplne - heat load

obciążenie  jednostkowe - unit load

obciążenie  niszczące - failure load

obciążenie  obliczeniowe - factored (service) load

obciążenie  powierzchniowe - surface area loading

obciążenie  próbne - test load

obciążenie  rozłożone - distributed load

obciążenie  równomiernie rozłożone - uniformly distributed load (UDL)

obciążenie  stałe - permanent load

obciążenie  zastępcze - equivalent load

obciążenie  zmienne - dynamic load, live load

 

prasa wytrzymałościowa - compression tester

pręt - bar

pręt rozciągany - tension rebar

pręt ściskany - strut

promień - radius

próba - test

 

przekrój - section, profile

przekrój pionowy - profile

przekrój poprzeczny - cross-section

 

rozciąganie - tensiling

ściskanie - compressing

ścinanie - shearing

zginanie -bending

skręcanie - twisting

siła - force

siła niszcząca - rupture force

siła zrywająca - tear strength

 

odkształcenie - strain, deformation

odkształcenie liniowe - linear deformation

odkształcenie nieodwracalne - non-recoverable strain

odkształcenie odwracalne - recoverable strain

odkształcenie plastyczne - plastic deformation

odkształcenie sprężyste - elastic strain

odkształcenie trwałe - permanent deformation

odkształcenie względne - relative deformation

 

udar - impact

udarność - impact strength / resistance

wyboczenie - lateral buckling

wytrzymałość- strength

wytrzymałość na ściskanie - compressive strength

wytrzymałość na rozciąganie - tensile strength

wytrzymałość charakterystyczna - characteristic strength

 

zniszczenie - destruction

zniszczenie próbki - failure of sample

złom - scrap metal

 

 

 
« poprzedni artykuł

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama