Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

       
Opiekun praktyki zawodowej Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
04.10.2010.
 Według obowiązujących przepisów osoba będąca opiekunem praktyki musi nie tylko posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o jaką się staramy lecz także mieć opłacone składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, które de facto uprawniają go do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

W przypadku nieopłacenia składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy(okres liczony od nieopłacenia w całości terminowo, którejkolwiek ze składek członkowskich, osoba zostaje zawieszona w prawach członka, co skutkuje między innymi (za regulaminem PIIB):

  • zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem


Warto o tym pamiętać wybierając swego opiekuna praktyki zawodowej, gdyż w przypadku nieopłacenia składek wszelkie wpisy przez niego dokonane zostaną uznane za nieważne. Przepis ten jest rygorystycznie przestrzegany przez komisje weryfikacyjną.

 

Jak sprawdzić czy opiekun praktyki posiada odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie?

Informację taką uzyskamy niezwłocznie odwiedzając internetowy rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane: REJESTR

Mamy możliwość wyszukiwania po nazwisku, numerze uprawnień oraz okręgu do jakiego dana osoba przynależy. Możemy także w łatwy sposób sprawdzić „historię” opiekuna w PIIB, m.in. sprawdzić czy był członkiem izby i posiadał ubezpieczenie OC w danym okresie czasu.

 

Komentarze  

 
0 #4 Zbój1 2012-12-15 15:29
Witam,
Co w wypadku, gdy opiekun praktyki uzyskał pełne uprawnienia jako inżynier w latach 90-tych, a teraz jednocześnie w trakcie mojej praktyki studiował 2 lata na II stopniu i obronił się. Także jest już mgr inż., ale w uprawnieniach widnieje inżynier? Co wówczas?
:-*
Kiedyś ktoś mi pokazywał zapis w ustawie, że wymaga się od opiekuna wykształcenia wyższego i uprawnień b/o. Prawnie absolwent Politechniki z tytułem inżyniera ma pełne wyższe wykształcenie.
Zatem według mnie nie mogą podpisywać tylko technicy.
:-x
 
 
0 #3 Rasta 2011-04-13 12:44
Starzy technicy budowlani, z tego co pamietam, mogli zdobyc uprawnienia BO
 
 
+1 #2 yankes 2011-04-13 12:41
@jumboxx
z tego co mi wiadomo to technicy nie mają uprawnień bez ograniczeń, a tylko osoba z upr bez ograniczeń może podpisywać praktyki.
Nie wiem natomiast co stoi na przezkodzie żeby zaliczyli potweirdzenie praktyk przez osobę tylko z tytułem inżyniera
 
 
0 #1 jumboxxx 2011-04-12 21:26
Heja
Jeszcze zwrócicie szczególną uwagę na wykształcenie osoby kierującej praktyką. Sam doświadczyłem takiego problemu. Będąc na oddelegowaniu z biura projektów do pracy na budowe praktykę w dzienniku podpisywał mi kierownik budowy posiadający uprawnienia BO (czyli bez ograniczeń). Jakie było moje zaskoczenie kiedy izba odrzuciła mi cały ten okres własnie ze względu na wykształcenia kierownika (posiada on technika budowlanego). Co ciekawe o wykształceniu osoby potwierdzającej praktyke nie ma słowa ani w rozporządzeniu ministra ani w prawie budowlanym. Jest to wg. mnie nie zgodne z prawem i na nic zdało się odwoływanie do izby, nie pomogło. Jesli ktoś ma czas sie z nimi szarpać można by było odwołac się do krajowej izby a nie okregowej. Jest to dość nie sprawiedliwe i dla mnie jak i kierownika bo nigdzie nie ma o tym mowy w przepisach. Także zawsze sprawdzcie w uprawnieniach osoby potwierdzającej praktykę wykształcenie. Uwaga podobne problemy są również z osobami które posiadają tylko inżyniera. Generalnie IZBA opiera się na zapisie w rozporządzeniu, że OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ "BO" MUSI MIEĆ MGR INŻ, paradoksalnie podpinają ten zapis do osób potwierdzającch praktyke. Powodzenia
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama