Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Studia arrow Przydatne Artykuły arrow Kiedy można odebrać książkę praktyki zawodowej?
       
Kiedy można odebrać książkę praktyki zawodowej? Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.02.2011.
http://linemed.pl/upload/38130_prawo.jpgWśród studentów budownictwa często pada pytanie o możliwość odbioru książki praktyki zawodowej, a właściwie termin odbioru. Część studentów i wykładowców uważa, że można to zrobić po trzecim roku studiów, ale warunkiem jest bezwarunkowy wpis na rok czwarty, a część, że można odebrać po trzecim roku bez względu na posiadane zaległości. Co więcej- nawet w Izbach bywały problemy z wydaniem książki. Postanowiliśmy raz na zawsze wyjaśnić tę kwestię.

 

 

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie uzyskania książki praktyki zawodowej, uprzejmie wyjaśniamy :

            Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności i zakresie (pełnym, bądź ograniczonym) jest konieczność posiadania właściwego wykształcenia oraz odbycie wymaganej praktyki zawodowej. Zarówno przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623), jak i rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn.zm.), w tym załącznik nr 1 - precyzują powyższe zagadnienia.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia MTiB, praktyka zawodowa, polegająca na pełnieniu funkcji technicznej na budowie, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Do praktyki zawodowej może zostać zaliczona również praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów (§ 3 ust. 2).

Kwestia zaświadczeń dziekanatów uczelni w sprawie ukończenia trzeciego roku studiów, czy warunkowego przyjęcia na czwarty rok studiów nie jest regulowana obecnymi przepisami prawa. Tak więc okręgowa izba nie ma prawa odmówić wydania książki praktyki zawodowej, ma jedynie obowiązek poinformować Pana o treści omawianego wyżej § 3 ust. 1 rozporządzenia MTiB

           

Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama