Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Studia arrow Przydatne Artykuły arrow Wyniki ankiety przeprowadzonej na temat uczelni i ich programu nauczania wśród absolwentów
       
Wyniki ankiety przeprowadzonej na temat uczelni i ich programu nauczania wśród absolwentów Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
20.05.2011.
http://old.muratorplus.pl/images/logo_PIIB(1).jpgZ inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby przystępujące w 2010 r. do egzaminów na uprawnienia budowlane poproszone zostały o wypełnienie ankiety dotyczącej programów nauczania realizowanych na uczelniach technicznych. Udział w niej wzięło 3729 respondentów z 16 województw. Uzyskane wyniki pozwalają ocenić, na ile programy realizowane na uczelniach technicznych pomogły ich absolwentom zmierzyć się z problemami zawodowymi.

Uprawnienia budowlane umożliwiają pełnienie w budownictwie samodzielnych funkcji technicznych, przez które uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno – organizacyjnych. Pełnią je: projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru.

W przeprowadzonej ankiecie udział wzięły osoby, które ukończyły odpowiednie studia techniczne oraz odbyły praktykę zawodową (co najmniej 2 lata). Zdobycie uprawnień budowlanych to nie tylko kolejny etap ich kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, ale przede wszystkim jest to awans zawodowy umożliwiający w pełni wykonywanie swojego zawodu.

Praca wykonywana przed uzyskaniem uprawnień budowlanych pozwoliła respondentom ocenić, na ile programy zrealizowane na uczelni, której są absolwentami, pomogły im zmierzyć się z problemami zawodowymi. Swoje doświadczenia mogli przekazać wypełniając przygotowaną ankietę.

Należy zaznaczyć, że osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zrzeszone są w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa. Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana do życia na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy m.in.: sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb; dbanie o ich poziom zawodowy; nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy; uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców; prowadzenie postępowań wzakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego; opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa; opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach. Przeprowadzona ankieta jest częścią i realizacją ustawowego zadania.

Cele badania:

  • Ocena obecnie realizowanych programów nauczania na polskich uczelniach technicznych.
  • Przydatność proponowanych studentom przedmiotów w ich późniejszej pracy zawodowej oraz funkcjonowaniu na rynku zawodowym.

Wyniki i więcej informacji:

 

 

 

 

Komentarze  

 
0 #1 Alek.K 2011-07-09 23:28
Z opowiadań zdającego kolegi, ankieta była robiona między egzaminem tj. po zakończeniu pisemnego a przed ustnym. Pewnie niektórzy ze strachu pisali że jest wszystko ok :)
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama