Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Studia arrow Przydatne Artykuły arrow Założenia do nowej ustawy Prawo Budowlane
       
Założenia do nowej ustawy Prawo Budowlane Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.04.2012.

23 kwietnia br. w Rzeszowie odbyła się pierwsza regionalna konferencja konsultacyjna dotyczącą założeń projektu ustawy Kodeks budowlany. W czasie obrad przedstawiono projekt założeń do nowego Prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W konferencji udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący Rady Opiniodawczo-Doradczej Ministra MTBIGM ds. projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny, prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki.


Projekt założeń ustawy Kodeks budowlany został przygotowany przez Zespół do spraw opracowania projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany, pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i zaopiniowany przez Radę Opiniodawczo-Doradczą, działającą pod kierunkiem prof. Zygmunta Niewiadomskiego.

Rozpoczynając konferencję konsultacyjną w Rzeszowie Janusz Żbik Podsekretarz Stanu w MTBiGM zwrócił uwagę na potrzebę zmian w funkcjonujących obecnie regulacjach prawnych dotyczących procesu budowlanego. Nowe propozycje ustawowe mają usprawnić proces inwestycyjny, w tym uprościć procedury oraz ograniczyć rozstrzygnięcia administracyjne. Szczególną uwagę zwraca się na poszanowanie ładu przestrzennego, w szczególności zaś zapobieganie rozpraszaniu zabudowy oraz stworzenie mechanizmów zachęcających do inwestowania na terenach już do tego przygotowanych. Nowe regulacje mają za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa inwestowania i użytkowania obiektów budowlanych oraz doprowadzić do integracji przepisów znajdujących się obecnie w różnych aktach, a dotyczących procesu inwestycyjnego.

W swoim wystąpieniu J. Żbik zachęcał środowiska związane z branżą budowlaną, a w szczególności inwestorów, stowarzyszenia branżowe, samorządy zawodowe, pracowników nadzoru budowlanego i administracji architektonicznej do udziału w następnych konferencjach konsultacyjnych związanych z Kodeksem budowlanym. Zaplanowano jeszcze trzy spotkania w maju tego roku: w Gdańsku, we Wrocławiu i w Warszawie.

Podczas konferencji w Rzeszowie Krzysztof Antczak, zastępca dyrektora kierujący Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBiGM omówił projekt założeń do nowego Prawa budowlanego. Proponuje się w nim m.in. wprowadzenie zasady, że budowę można rozpocząć na podstawie skutecznego zgłoszenia z dołączonym projektem budowlanym. Projekt budowlany oraz odbiór poszczególnych etapów budowy byłyby sprawdzane przez „stronę trzecią”, niezależną od projektanta i inspektora nadzoru technicznego. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego będzie poprzedzone zawiadomieniem o zakończeniu budowy, zaś decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wymagana będzie wyłącznie w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót lub w procedurach legalizacyjnych.

Budować będzie można na terenach przeznaczonych do tego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale też możliwa będzie budowa na terenach, dla których nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem zgodności z Miejscowymi Przepisami Urbanistycznymi (MPU) i z określonymi w ustawie zasadami (Krajowymi Przepisami Urbanistycznymi). Zostaną wprowadzone nowe Miejscowe Przepisy Urbanistyczne, o uproszczonej procedurze sporządzania, umożliwiające w uporządkowany sposób uzupełnianie istniejącej zabudowy. Proponuje się zniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Krystyna Łazutka, naczelnik Wydziału Prawa Zagospodarowania Przestrzennego w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przedstawiła proponowane w założeniach zmiany odnoszące się do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proponuje się m.in. wzmocnienie roli studium w procesach związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu, poprawę ładu przestrzennego oraz przyśpieszenie i uproszczenie procesów lokalizacji inwestycji przez wprowadzenie Miejscowych i Krajowych Przepisów Urbanistycznych, na obszarach gdzie nie obowiązuje plan miejscowy. Wyznaczanie terenów nowej urbanizacji ma być powiązane z realizacją infrastruktury technicznej. Planowane jest usprawnienie procesu sporządzania planów miejscowych oraz zwiększenie pokrycia nimi wyznaczonych w studium obszarów, na których sporządzanie planu jest obowiązkowe lub działania inwestycyjne będą możliwe tylko na postawie planu.

W czasie dyskusji dotyczącej proponowanych zmian zarówno w ustawie Prawo budowlane, jak i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uczestnicy konferencji zwracali uwagę na niedociągnięcia w niektórych rozwiązaniach i zgłaszali wątpliwości odnośnie trafności niektórych propozycji.

Jak zauważył prof. Z. Niewiadomski jest to dopiero propozycja założeń, które mają być weryfikowane po wszystkich zebranych uwagach i zastrzeżeniach, jakie będą zgłaszane w czasie konsultacji społecznych. Poprawiona wersja ma być w sierpniu tego roku przedstawiona Radzie Ministrów RP. Na początku zaś kwietnia 2013 r. projekt zaplanowano przekazać pod obrady Sejmu.

Pełną wersję Założeń do Ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw, przedstawiamy poniżej.

ZAŁOŻENIA DO USTAWY - pobierz plik pdf

 

Komentarze  

 
0 #4 Gocha 2013-07-05 11:10
Założenia założeniami, projekt kodeksu/ustawy powinien być poddany konsultacjom z uwzględnieniem praktykujacych architektów i budowlańców, bo sejmowi prawnicy nijak znają realia procesu budowlanego i problemów napotykanych w jego trakcie, szczególnie na "urzędowym" szczeblu; czytałam załozenia i jest tam dla mnie tyle niejasnosci i pytań, że sama nie wiem, czy ta zmiana, o ile konieczna, będzie na korzyść Inwestorów (z punktu widzenia uzyskania wszelkich zgód na budowę, bo już pomysł samych planów urbanistycznych jest kulawy- kiedy takie plany miamo by opracować? oczywiscie najlepiej przed wprowadzeniem nowego prawodawstawa w tym zakresie, zeby nie było później "zastoju" spowodowanego niespójnoscią przepisów, ale tu jest też konieczność zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowani u przestrzennym, a nie samego prawa budowlanego, co zresztą i tak będzie wymuszone zmianą PB); jednym słowem- nierealne.. nie w tych warunkach legislacyjnych..
 
 
+2 #3 MIECZYSŁAW 2012-11-13 20:46
Chcę zapytać Szanownych Kolegów kiedy Technicy Budowlani będą mogli wykonywać w budownictwie funkcje kierownicze i funkcje dozoru budowlanego niższego szczebla.
Z poważaniem
Mieczysław Zalewski
tech.budownictwa /PZITB O/Mazowsze
 
 
0 #2 Hubert1 2012-07-02 19:49
Mam nadzieje ze cos sie zmieni obecne przepisy plus niekompetencja urzędników to mieszanka nie do przejścia bez uszczerbku na zdrowiu. Mam działkę 20ha i chce ja podzielić na mniejsze bo ziemia 6 kl ale niestety nie mozna. Interpretacja przepisów jest uzależniona od humoru urzędasa (po technikum ogrodniczym) to jest Polska patologia
 
 
0 #1 Megi 2012-05-15 13:12
Nareszcie coś się zmieni..Może wreszcie będzie mniej tzw samowoli budowlanych..? Dziś aby zamurować część dużego okna i wstawić mniejsze lub zamurować drzwi trzeba uzyskać pozwolenie budowlane(jest to koszt wymiany tych okien -nieadekwatny do skali i zakresu "budowy")..Mocno wierzę,że "tej ekipie"się wreszcie uda zwalczyć te absurdy...
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama