Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Kariera / Baza CV arrow Uprawnienia Budowlane arrow Nowe Prawo Budowlane- zaangażuj się w swoją przyszłość
       
Nowe Prawo Budowlane- zaangażuj się w swoją przyszłość Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
15.06.2012.
Zapraszamy do zaangażowania się w pracę nad założeniami do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Jest dobra okazja by MŁODZI INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA przestali być dyskryminowani przez niekonstytucyjne przepisy w dostępie do zawodu PROJEKTANTA BUDYNKÓW oraz żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Ty też możesz być osobą współtworzącą nowe Prawo Budowlane.

 

 

 

 

nazwa projektu

Założenia do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

stan prac

data

Konsultacje społeczne 
12.06.2012 r.

komórka

merytoryczna

Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

 

osoba

odpowiedzialna

Krzysztof Antczak – Dyrektor Departamentu  

  

 

Uwagi wnosi się na urzędowym formularzu zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 181, poz. 1080) w terminie do 12 lipca 2012 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie, uwag naniesionych na urzędowy formularz, także w wersji elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Pliki do pobrania:
     ikonka   Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem - zgłoszenie zmiany danych
     ikonka    ZAŁOŻENIA konsultacje społeczne
     ikonka    PISMO konsultacje społeczne
 

Komentarze  

 
+1 #3 z_uprawnieniami 2012-09-20 16:16
Strona z pomoznymi informacjiami odnśnie egzaminiu na uprawninia budowlane. DARMOWY TEST i wiele innych pomocnych rzeczy
www.budowlaneuprawnienia.pl

Polecam ja z pomocą tego testu zdałem w majowym terminie 2012r!!!
 
 
+1 #2 A. 2012-07-20 14:53
http://studentbuduje.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=644&Itemid=1
- Popieram!
 
 
+1 #1 roman 2012-07-01 20:07
..
Na stronie 24 ZAŁOŻEŃ konsultacje społeczne jest propozycja delegacji do Ustawy o samorządach zawodowych spraw dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, nadawania uprawnień budowlnych odpowiedzialnoś ci zawodowej w budownictwie i rzeczoznawstwem budowlanym oraz przepisy dotyczące wzajemnego uznawania uprawnień budowlanych obywateli państw członkowskich.


W dalszym ciągu brak intencji dotyczącej kwesti ograniczenia uprawnień budowlanych, praktyk zawodowych, egzaminu, sposobu dokumentowania praktyki, osób mogących nadzorować praktykę zawodową na poziomie ustawy zgodnie z:

- z pkt. 28 Dyrektywy 2005/36/we Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
Krajowe regulacje w dziedzinie architektury oraz podejmowania i wykonywania działalności zawodowej przez
architektów mają bardzo zróżnicowany zakres. W większości Państw Członkowskich działalność w dziedzinie
architektury prowadzona jest de iure bądź de facto przez osoby posiadające wyłącznie tytuł architekta lub dodatkowo
także inny tytuł, przy czym osoby te nie mają wyłączności na prowadzenie takiej działalności, chyba że
wynika to przepisów ustawowych. Działalność ta, bądź tylko niektóre jej rodzaje, może być wykonywana także
przez przedstawicieli innych zawodów, w szczególności przez inżynierów, którzy uzyskali specjalistyczne
wykształcenie w dziedzinie budownictwa lub sztuki budowania. W celu uproszczenia niniejszej dyrektywy
należy odnieść się do pojęcia ?architekt?, aby wyznaczyć zakres stosowania przepisów dotyczących automatycznego
uznawania kwalifikacji w dziedzinie architektury, bez uszczerbku dla odrębności występujących w przepisach
krajowych regulujących tą działalność.

- art. 65 ust.1 Konstytucji RP który stanowi:
?Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa."

- Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 1999r. ( sygn. akt SK 4/99)
??ograniczenia wolności wykonywania zawodu ? jak wszelkie ograniczenia praw i wolności jednostki ? dopuszczalne są tylko w ograniczonym wymiarze, stosownie do ogólnych zasad o kryteriów wyznaczonych w art.31 ust.3 konstytucji. Mogą być one ustanawiane tylko w ustawie, tylko, gdy jest to konieczne dla ochrony ważnego interesu publicznego i tylko w zakresie, który nie naruszy istoty regulowanej wolności bądź prawa. Innymi słowy, ocena dopuszczalności ograniczeń musi zawsze opierać się na rozważeniu ich racjonalności i proporcjonalnoś ci?

Czy chcecie pozostawić regulację na dotyczacą praktyki, zakresu uprawnień budowlnym osobom zatrudnionym w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej bez żadnej kontroli parlamentarnej tak jak to jest w przypadku innych zawodów zaufania publicznego?

Przykłady:
- lekarza ? ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
- radca prawny - ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- adwokat ? ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Proszę zgłaszać uwagi.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama