Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

       
JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ DOMU? Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
13.08.2014.

Otrzymanie upragnionego pozwolenia na budowę nie jest proste. Jest to żmudny proces, któremu przyszły Inwestor musi się poddać. Jest to kolejny etap procesu budowlanego, kiedy mamy już wybrane projekty domów i wykonaliśmy adaptację budynku.


Najważniejszą informacją dla Inwestora jest fakt, czy działkę obejmuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Równie ważna jest sytuacja prawna działki, czy nie ciążą na niej zaległości finansowe, czy nie jest własnością osób trzecich.


Kiedy już zostanie zakupiona działka a zanim zostaniemy wpisani do księgi wieczystej, możemy się posiłkować aktem notarialnym zakupu działki. Jest to dokument, który każdorazowo musimy zabierać ze sobą do poszczególnych urzędów. Daje nam bowiem możliwość dysponowania działką jako naszą własnością.


Bardzo istotny jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Można go uzyskać w lokalnym Starostwie Powiatowym lub też Urzędzie Miasta. Oczywiście jeśli tego rodzaju plan został stworzony dla naszej działki. Jeśli go nie ma, należy wystąpić o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.


Część gmin zamieszcza plany na stronach internetowych urzędów, dzięki czemu mamy do nich łatwiejszy, szybszy dostęp. Dzięki dokładnej analizie planu istnieje możliwość dobrania odpowiedniego projektu, dostosowanego do warunków zabudowy, jakie narzuca nam plan zagospodarowania.


Ważne jest również zdobycie warunków przyłączenia mediów, które uzyskać można w odpowiednich wydziałach jednostek, które dostarczają poszczególne media.


Jeżeli mamy już warunki przyłączenia mediów i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania wówczas najlepiej dopiero na tym etapie poszukać projektu domu, który najlepiej wpasuje się w strukturę działki, jak i w wymagania stawiane z urzędu. Jeśli projekt budynku już mamy, należy udać się do projektanta adaptującego, najlepiej takiego który zna uwarunkowania terenu na którym znajduje się działka a także takiego, który współpracuje z konstruktorem i instalatorem sanitarnym i elektrycznym. Czasem warto też podpytać o okolicznych architektów adoptujących w urzędzie - w niektórych przypadkach może ułatwić to uzyskanie pozwolenia na budowę.


Jeżeli na działce znajdują się drzewa inne niż owocowe, o obwodzie ponad 50 cm a wysokością przekraczające 150cm, należy sporządzić inwentaryzację zieleni, ponieważ podlega ona ochronie miejscowego zarządu zieleni.


Dokument, który jest wymagany przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę todecyzja lokalizacji zjazdu z drogi publicznej. Jeżeli na mapie do celów opiniodawczych nie ma zaznaczonego tego zjazdu wówczas należy się zwrócić do lokalnego zarządcy dróg o wyznaczenie takiego zjazdu.


Decyzję o pozwolenie na budowę wydaje właściwy dla miejsca budowy organ architektoniczno - budowlany, na podstawie wniosku Inwestora.


Do wniosku koniecznie należy dołączyć projekt domu w czterech egzemplarzach. Projekt domu musi być zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami wynikającymi z przepisów. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis z Miejscowego Planu. W przypadku konkretnych inwestycji mogą być wymagane dodatkowe uzgodnienia, czy też decyzje, np. uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, właścicielami pobocznych działek, zarządem zieleni, czy też ochroną środowiska. Nieocenione jest w takiej sytuacji wsparcie projektanta adaptującego, który pomoże nam przejść przez zawiłą urzędową biurokrację.


Jeżeli sprawa złożenia wniosku przebiega bezproblemowo, urząd w ciągu 65 dni wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeżeli w dokumentacji pojawią się braki, urząd wezwie do ich uzupełnienia.


Jeżeli nastąpi rażące naruszenie zapisów Planu Miejscowego lub Warunków Zabudowy lub też przepisów Prawa Budowlanego, urząd może wydać decyzję odmowną i nie wydać pozwolenia na budowę. Wówczas należy poprawić dokumentację, ale procedura 65 dniowa zaczyna się od nowa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama