Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Kontakt
       
Nowe uprawnienia projektowe i wykonawcze - garść informacji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
09.10.2014.
 Dzięki uprzejmości Pana Piotra Wyrwasa z PIIB mamy dla Was garść informacji, które dotyczą ostatnich zmian w uprawnieniach. Mamy nadzieję, że poniższy tekst udzieli Wam odpowiedzi na parę pytań.

Uprawnienia projektowe

Praktyka zawodowa odbywana jest po uzyskaniu stosownego wykształcenia (czyli: po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza). Fakt odbywania praktyki potwierdza osoba wpisana na listę członków izby, posiadająca ODPOWIEDNIE uprawnienia budowlane (czyli w przypadku ubiegania się o uprawnienia "bez ograniczeń" osoba potwierdzająca praktykę również musi posiadać uprawnienia "bez ograniczeń"). 

Do praktyki zawodowej można zaliczyć również praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów, o ile jest potwierdzona przez osobę o wymaganiach jak wyżej. Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych o które ubiega się wnioskodawca (czyli np.: nie będzie można zaliczyć praktyki mostowej ubiegając się o nadanie np. uprawnień drogowych). Od 25 września 2014 r. praktykę potwierdza się w formie OŚWIADCZENIA potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór zawarto w załączniku nr 1 do rozporządzenia (przestają obowiązywać dzienniki praktyki). Jednak praktyka zawodowa odbyta przed 10 sierpnia 2014 r. musi być udokumentowana w formie dziennika praktyki zawodowej. 

Problemem pozostaje dokumentowanie praktyki odbywanej w okresie pomiędzy 10 sierpnia a 25 września 2014 r. W tym czasie izba nie wydawała już dzienników praktyki. I tak, osoby które POSIADAŁY dzienniki praktyki zawodowej mogą dokumentować praktykę poprzez wpisy aż do dnia 24 września 2014 r. Należy jednak pamiętać, żeby wpis do dziennika praktyki dokonany przez osobę, która będzie potwierdzała praktykę zawodową nie był wykonany później niż 15.10.2014 r. (21 dni od wejścia rozporządzenia w życie).

Osoby, które NIE POSIDAJĄ książki praktyki, a które będą chciały udokumentować praktykę w okresie pomiędzy 10 sierpnia a 25 września 2014 r. będą musiały to zrobić na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 75). W myśl KPA : "Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny", oraz "Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania". Czyli mówiąc wprost: do udokumentowania praktyki powinno wystarczyć OŚWIADCZENIE o odbyciu praktyki zawodowej podpisane przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień. 

Załącznikiem do oświadczenia jest zbiorcze zestawienie praktyki, w którym wymienić należy nazwy przedsięwzięć przy których odbywana była praktyka, z określeniem między innymi: terminu, czasu praktyki, formy zatrudnienia i charakteru wykonywanych czynności. Wzór zbiorczego zastawienia został zawarty w rozporządzeniu.

Zapis o dołączaniu prac projektowych do wniosku o nadania uprawnień wynika ze sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Uwaga brzmiała: "Na wniosek komisji, kandydat zobowiązany jest przedstawić prace projektowe, wykonane w ramach praktyki zawodowej" Ministerstwo rozpatrując ten wniosek zamieniło uprawnienie komisji na obowiązek nałożony na ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Jak to będzie wyglądać w praktyce jeszcze nie wiadomo. Myślę, że wymaganie to będzie realizowane w sposób kompromisowy - w formie wyciągu z projektu, ponieważ w każdym innym przypadku archiwizowanie tych dokumentacji w aktach sprawy o nadanie uprawnień będzie bardzo kłopotliwe dla izby. Co do zasadności tego obowiązku to jest to "coś za coś". Zlikwidowany został wymóg prowadzenia książki praktyki zawodowej, w to miejsce "wchodzi" obowiązek przedstawienia prac projektowych.

 

Uprawnienia Wykonawcze

Zasady wymienione przy okazji omawiania praktyki do projektowania obowiązują również przy praktyce do kierowania robotami. 

Zmienione rozporządzenie umożliwia zaliczenie do okresu praktyki zawodowej do kierowania robotami, oprócz normalnej pracy na budowie, pracę w takich instytucjach jak:
- organy nadzoru budowlanego - czyli PINBy, WINBy, GUNB;
- organy administracji rządowej lub samorządowej realizujących zadania zarządcy drogi - czyli GDDKiA, ZDW, Powiatowe Zarządy Dróg, a także odpowiednie wydziały (referaty) w gminach, w których nie utworzono odrębnych jednostek zarządzających drogami;
- organy zarządzające infrastrukturą kolejową lub podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę kolejową - czyli ??? - kolejarze pewnie wiedzą najlepiej 
Oczywiście, trzeba w tych instytucjach wykonywać czynności inspekcyjno-kontrolne lub czynności na terenie budowy obejmujące konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Katalog czynności wykonywanych w ramach takiej praktyki zawarto w § 3 pkt 4 rozporządzenia.

Żeby nie było zbyt łatwo, taka praktyka musi być dwukrotnie dłuższa. Aby mieć zaliczony jeden rok praktyki trzeba w takiej instytucji przepracować dwa lata. Oczywiście taka praktyka musi być odbywana pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz która przynależy do izby inżynierów. 

Do okresu praktyki zaliczyć można pracę na budowach realizowanych na terenach zamkniętych podległych ministerstwom "siłowym" takim jak MON, MSW czy ABW. Dokumentowanie takiej praktyki polega na przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez WINB.

Praktykę zagraniczną dokumentuje się poprzez zaświadczenie kierownika jednostki w której odbywała się praktyka, potwierdzonym przez osobę pod kierunkiem której praktyka była odbywana. Szczegółowe wymagania dla takiego dokumentu przedstawiono w § 4.

 

Piotr Wyrwas,

Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Komentarze  

 
0 #55 Szymonfk 2015-11-02 09:51
Witam.
Mam pytanie w sprawie odbycia praktyk koniecznych do uzyskania uprawnień. Jakoś nie mogłem znaleźć jasnej odpowiedzi na dręczące mnie wątpliwości. Mianowicie czy muszę być zatrudniony, aby odbyć takie praktyki? Jeśli tak to czy może to być "umowa o dzieło"?

Pozdrawiam
 
 
0 #54 mariuszss 2015-10-19 18:34
Cytuje Szalony inżynier:
Najwłaściwsza forma to umowa o pracę w dalszej kolejności zlecenie i dzieło . Wolontariatów izba nie uznaje , ale za to uznają je architekci :) W necie jest stanowisko izby architektów w sprawie wolontariatu.


Mazowiecka Izba uznaje.
 
 
-1 #53 alcia1202 2015-10-14 11:43
Czy odbywając praktykę przy budowie obiektu hydrotechniczne go, przy czym mój opiekun praktyk, kierownik robót ma uprawnienia konstrukcyjno- budowane bez ograniczeń, mogę ubiegać się o o nadanie uprawnień konstrukcyjno- budowlanych? Czy muszę zdawać egzamin na uprawnienia hydrotechniczne , skoro uczestniczyłam przy tego typu projekcie?
 
 
0 #52 alcia1202 2015-10-14 11:42
Czy odbywając praktykę przy budowie obiektu hydrotechniczne go, przy czym mój opiekun praktyk, kierownik robót ma uprawnienia konstrukcyjno- budowane bez ograniczeń, mogę ubiegać się o o nadanie uprawnień konstrukcyjno- budowlanych? Czy muszę zdawać egzamin na uprawnienia hydrotechniczne , skoro uczestniczyłam przy tego typu projekcie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
 
 
0 #51 Szalony inżynier 2015-10-08 21:10
Cytuje Karina:
Witam. Przy odbywaniu praktyk do uprawnień projektowych jaka jest właściwa forma zatrudnienia? Umowa o pracę, zlecenie,dzieło , może jakiś wolontariat? Chodzi o to, aby opiekun praktyki poniósł jak najmniejsze koszty. A może wogóle nie trzeba być zatrudnionym, tylko wykonywać odpowiednie do uprawnień zadania? Dziękuję.

Najwłaściwsza forma to umowa o pracę w dalszej kolejności zlecenie i dzieło . Wolontariatów izba nie uznaje , ale za to uznają je architekci :) W necie jest stanowisko izby architektów w sprawie wolontariatu.
 
 
+1 #50 Karina 2015-10-08 14:10
Witam. Przy odbywaniu praktyk do uprawnień projektowych jaka jest właściwa forma zatrudnienia? Umowa o pracę, zlecenie,dzieło , może jakiś wolontariat? Chodzi o to, aby opiekun praktyki poniósł jak najmniejsze koszty. A może wogóle nie trzeba być zatrudnionym, tylko wykonywać odpowiednie do uprawnień zadania? Dziękuję.
 
 
+1 #49 piterrrrrr3r 2015-09-06 23:19
Rozwiejcie moje wątpliwości. Teraz mam tylko inż. pracuję na budowie zbieram oświadczenia i mam zamiar iśc na studia magisterskie zaoczie. Czyli zaraz po obronie za półtorej roku będę teoretycznie mógł już startować na uprawnienia? Czy po półtorej roku od obrony mgr?
 
 
+1 #48 Szalony inżynier 2015-08-17 16:05
Cytuje Szymon_rysiu:
Cytuje Szalony inżynier:
Cytuje Szymon_rysiu:
Witam! Mam pytanie odnośnie mojej praktyki. Ma ukończone studia jako inżynier ogólnobudowlany . MAgisterke prawie skończyłem ale się nie obroniłem i nie wiem kiedy to nastąpi ponieważ temat kolokwialnie mówiąc olałem kilka lat temu i do dzisiaj nie mogę się z tego tytułu pozbierać ;/ Mam w tej chwili prawie dwa lata praktyki na budowie. I tutaj moje pytanie. W związku z tym, że mam inż to muszę mieć 3 lata praktyki?? I czy jeżeli teraz by mi się udało skończyć magisterke to i tak musze mieć 3 lata praktyki czy jak skończę mgr to wtedy będzie brany pod uwagę przepis mówiący o 1,5 rocznej praktyce??

Olałeś mgr to teraz musisz cierpieć. Przepisy obowiązują Cię takie jakie są w momencie składania wniosku, czyli masz mgr praktyka 1,5 roku, masz inż. 3 lata praktyki.Nie liczy się od kiedy masz rozpoczętą praktykę tylko czy w momencie składania wniosku spełniasz określone wymogi.Swoją drogą robisz bardzo duży błąd zaniechując dokończenia mgr chociażby dlatego, że tracisz możliwość uzyskania uprawnień do projektowania bez ograniczeń (uwierz mi to się bardzo przydaje na budowie podczas spotkań z "projektantami" - kończy się wtedy gadka to ja mam uprawneinia :) )Kolego no niestety tam wyszło więc jak napisałeś muszę teraz cierpieć tym bardziej, że dowiadywałem się i juz wszystko przepadło i żeby zrobić mgr teraz muszę od początku rozpocząć studia.

Cóż aby zmniejszyć twoje cierpienia, podpowiem Ci abyś pogadał z opiekunem praktyki i zrobił z niego patrona praktyki, wtedy może Ci skrócić okres praktyki o 6 miesięcy od wymaganego :) ale to będzie zależąło od jego dobrej woli i twoich umiejętności (są pewne ograniczenia ale da się żyć) - niestety z mojej praktyki wynika, że jak na razie nie spotkałem adepta który faktycznie by posiadał wiedzę pozwalająca na skrócenie praktyk ale nic straconego i może Ty spełniasz w/w warunki.Powodzenia
 
 
0 #47 Szymon_rysiu 2015-08-17 08:16
Cytuje Szalony inżynier:
Cytuje Szymon_rysiu:
Witam! Mam pytanie odnośnie mojej praktyki. Ma ukończone studia jako inżynier ogólnobudowlany . MAgisterke prawie skończyłem ale się nie obroniłem i nie wiem kiedy to nastąpi ponieważ temat kolokwialnie mówiąc olałem kilka lat temu i do dzisiaj nie mogę się z tego tytułu pozbierać ;/ Mam w tej chwili prawie dwa lata praktyki na budowie. I tutaj moje pytanie. W związku z tym, że mam inż to muszę mieć 3 lata praktyki?? I czy jeżeli teraz by mi się udało skończyć magisterke to i tak musze mieć 3 lata praktyki czy jak skończę mgr to wtedy będzie brany pod uwagę przepis mówiący o 1,5 rocznej praktyce??

Olałeś mgr to teraz musisz cierpieć. Przepisy obowiązują Cię takie jakie są w momencie składania wniosku, czyli masz mgr praktyka 1,5 roku, masz inż. 3 lata praktyki.Nie liczy się od kiedy masz rozpoczętą praktykę tylko czy w momencie składania wniosku spełniasz określone wymogi.Swoją drogą robisz bardzo duży błąd zaniechując dokończenia mgr chociażby dlatego, że tracisz możliwość uzyskania uprawnień do projektowania bez ograniczeń (uwierz mi to się bardzo przydaje na budowie podczas spotkań z "projektantami" - kończy się wtedy gadka to ja mam uprawneinia :) )Kolego no niestety tam wyszło więc jak napisałeś muszę teraz cierpieć tym bardziej, że dowiadywałem się i juz wszystko przepadło i żeby zrobić mgr teraz muszę od początku rozpocząć studia.
 
 
0 #46 Szalony inżynier 2015-08-14 17:44
Cytuje Szymon_rysiu:
Witam! Mam pytanie odnośnie mojej praktyki. Ma ukończone studia jako inżynier ogólnobudowlany . MAgisterke prawie skończyłem ale się nie obroniłem i nie wiem kiedy to nastąpi ponieważ temat kolokwialnie mówiąc olałem kilka lat temu i do dzisiaj nie mogę się z tego tytułu pozbierać ;/ Mam w tej chwili prawie dwa lata praktyki na budowie. I tutaj moje pytanie. W związku z tym, że mam inż to muszę mieć 3 lata praktyki?? I czy jeżeli teraz by mi się udało skończyć magisterke to i tak musze mieć 3 lata praktyki czy jak skończę mgr to wtedy będzie brany pod uwagę przepis mówiący o 1,5 rocznej praktyce??

Olałeś mgr to teraz musisz cierpieć. Przepisy obowiązują Cię takie jakie są w momencie składania wniosku, czyli masz mgr praktyka 1,5 roku, masz inż. 3 lata praktyki.Nie liczy się od kiedy masz rozpoczętą praktykę tylko czy w momencie składania wniosku spełniasz określone wymogi.Swoją drogą robisz bardzo duży błąd zaniechując dokończenia mgr chociażby dlatego, że tracisz możliwość uzyskania uprawnień do projektowania bez ograniczeń (uwierz mi to się bardzo przydaje na budowie podczas spotkań z "projektantami" - kończy się wtedy gadka to ja mam uprawneinia :) )
 
 
0 #45 Szymon_rysiu 2015-08-13 12:07
Witam! Mam pytanie odnośnie mojej praktyki. Ma ukończone studia jako inżynier ogólnobudowlany . MAgisterke prawie skończyłem ale się nie obroniłem i nie wiem kiedy to nastąpi ponieważ temat kolokwialnie mówiąc olałem kilka lat temu i do dzisiaj nie mogę się z tego tytułu pozbierać ;/ Mam w tej chwili prawie dwa lata praktyki na budowie. I tutaj moje pytanie. W związku z tym, że mam inż to muszę mieć 3 lata praktyki?? I czy jeżeli teraz by mi się udało skończyć magisterke to i tak musze mieć 3 lata praktyki czy jak skończę mgr to wtedy będzie brany pod uwagę przepis mówiący o 1,5 rocznej praktyce??
 
 
0 #44 Piotr! 2015-08-10 12:28
Czy praca na Wytwórni Konstrukcji Stalowych również wlicza się do praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień wykonawczych?
 
 
0 #43 ZeT 2015-08-09 13:04
Cytuje Luca:
Czy poniższy zakres obowiązków umożliwia uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

- Realizacja założeń harmonogramu prac,
- Kosztorysowanie ,
- Sporządzanie ofert,
- Prowadzenie dokumentacji budowlanej,
- Planowanie, zamawianie i kontrola dostaw materiałów, urządzeń i narzędzi.

pozdrawiam!

Zaklinanie rzeczywistości nic nie da, Wszystkie wymogi są zawarte w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie.

- Realizacja założeń harmonogramu prac,
Może coś więcej , pod opisem realizacja założeń harmonogramu kryje się wiele
aspektów budowy jednak nie wszystkie
zaliczane są do praktyki.
- Kosztorysowanie ,
nie zalicza się
- Sporządzanie ofert,
nie zalicza się
- Prowadzenie dokumentacji budowlanej,
co masz na myśli dokumentacja budowy ???
Za mało informacji odp j/w w pyt. 1
- Planowanie, zamawianie i kontrola dostaw materiałów, urządzeń i narzędzi nie zalicza się
 
 
0 #42 Luca 2015-08-06 05:40
Czy poniższy zakres obowiązków umożliwia uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

- Realizacja założeń harmonogramu prac,
- Kosztorysowanie ,
- Sporządzanie ofert,
- Prowadzenie dokumentacji budowlanej,
- Planowanie, zamawianie i kontrola dostaw materiałów, urządzeń i narzędzi.

pozdrawiam!
 
 
0 #41 Szalony inżynier 2015-08-04 16:27
Cytuje RafałK:
Mam takie pytanie, bo chyba nie do końca wszystko rozumiem. Ukończyłem studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska a na magisterkę wybieram się na Budownictwo - konstrukcje budowlane, czy będę mógł po tym zdobyć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej?

Po skończeniu studiów musisz mieć tytuł mgr inż. bud. wtedy składasz tylko suplement z mgr. i temat załatwiony
 
 
+1 #40 Szalony inżynier 2015-08-04 16:24
Cytuje BATTI:
Cytuje Grzegorz88:
Z uwagi na chęć zdobycia uprawnień projektowo- budowlanych, uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości. Pobrałem książkę praktyk w 2012 roku, zarejestrowałem ją, jednakże pomimo opracowywania projektów od 2012 r. do dnia dzisiejszego nie została ona uzupełniona w niniejszej kwestii, tzn. nie zawiera wykazu wykonanych przeze mnie prac. Stąd moje pytanie: czy z uwagi na zmianę przepisów wskazana wyżej książka dalej obowiązuje i jestem zmuszony ją wypełniać ? Czy dotychczas wykonane projekty od 2012 mogę uwzględnić już w obowiązującym wg nowych przepisów oświadczeniu, anulując w jakiś sposób zarejestrowana książkę ?

Również dołączam się do tego pytania i proszę o odpowiedź.

Książka praktyk obowiązuje do końca września 2014. Zestawienia praktyk obowiązują od 24.09.2014. Jeżeli nie chcesz wypełniać książki twoja praktyka będzie liczona w zestawieniach od 24.09.2014. Zasada obowiązuje taka masz książkę pobraną przed zmianami tj. 09.2014 obowiązuje Cię książka do 09.2014. Po 09.2014 obowiązuje Cię zestawienie i tyle w temacie. Swoją drogą to jak dla mnie książka jest wygodniejsza ponieważ większość komisji odstępuje od wymogu złożenia prac projektowych w jakich uczestniczyłeś podczas praktyki, ew. dostaniesz zawiadomienie o zabraniu wybranej pracy projektowej na egzamin ustny. Przy zestawieniu będziesz zobowiązany do dostarczenia prac projektowych wybierz co Ci się bardziej opłaca.
 
 
0 #39 RafałK 2015-08-04 10:55
Mam takie pytanie, bo chyba nie do końca wszystko rozumiem. Ukończyłem studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska a na magisterkę wybieram się na Budownictwo - konstrukcje budowlane, czy będę mógł po tym zdobyć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej?
 
 
0 #38 BATTI 2015-07-27 10:12
Cytuje Grzegorz88:
Z uwagi na chęć zdobycia uprawnień projektowo- budowlanych, uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości. Pobrałem książkę praktyk w 2012 roku, zarejestrowałem ją, jednakże pomimo opracowywania projektów od 2012 r. do dnia dzisiejszego nie została ona uzupełniona w niniejszej kwestii, tzn. nie zawiera wykazu wykonanych przeze mnie prac. Stąd moje pytanie: czy z uwagi na zmianę przepisów wskazana wyżej książka dalej obowiązuje i jestem zmuszony ją wypełniać ? Czy dotychczas wykonane projekty od 2012 mogę uwzględnić już w obowiązującym wg nowych przepisów oświadczeniu, anulując w jakiś sposób zarejestrowana książkę ?

Również dołączam się do tego pytania i proszę o odpowiedź.
 
 
0 #37 Alek 2015-06-25 11:57
Witam wszystkich. Mam do skonsultowania ciekawą sytuację. Ukończyłem studia magisterskie, specjalność konstrukcję budowlane i mam zamiar dostać uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami i projektowania bez ograniczeń. Na chwilę obecną pracuję w firmie, zajmującej się rozbiórkami i uczestniczyłem tylko i wyłącznie w pracach rozbiórkowych (asystent kierownika robót), więc tylko te roboty mogę wpisać do zestawienia odbytych praktyk. W takiej sytuacji mam wątpliwość: czy taka praktyka może się liczyć do uzyskania uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy tylko do uprawnień w specjalności wyburzeniowej? Dziękuję z góry za odpowiedzi i pozdrawiam.
 
 
0 #36 Szalony inżynier 2015-06-06 22:26
Cytuje Odra:
Ja mam następujące pytania:
1. Książkę praktyk zarejestrowałem w 1999 r. i nie jest ona uzupełniona. Dopiero teraz właściciel pracowni zgodził mi się ją podbić. Czy mogę i w jaki sposób uzupełnić i podbić książkę praktyki zawodowej? Czy dysponuje ktoś skanem książki z tego okresu?
2. Czy muszę mieć umowy o pracę od 1999 do 2002 r., kiedy odbywałem praktykę projektową?
3. Czy po uzupełnieniu książki praktyki zawodowej o praktykę projektową, mogę uzupełnić o praktykę z budowy - 2 lata na pół etatu? Co jeśli np. kierownik budowy, na której pracowałem zmarł w między czasie? Czy inny kierownik, zatrudniony przez firmę budowlaną może podbić mi praktyke na budowie z jego zastępstwie?

Tak więc sprawa wygląda tak:
Jeżeli masz książkę od 1999 to nie jest powiedziane, że musisz ja wypełniać do 1999 mogłeś "zbierać praktykę" przez 10 lat, co do umów jedne izby wymagają inne nie wymagają poświadczonych umów. Generalnie obowiązuje zasada, że osoba która podbija i Ty odpowiadacie za "prawdę". Książka praktyk obowiązuje do 24.09.2014 później tylko zestawienie praktyk. Z tego co przedstawiłeś chcesz mieć uprawnienia projektowe. Praktykę na budowie możesz robić jak Ci wygodnie 0,5 etatu , 1/4 etatu totaj nie ma znaczenia. Jedynym ograniczeniem jest to że pełny miesiąc ma 176 h i tak musisz wypełniać książkę. Wpisujesz 6 dni po 8 h na budowie w podsumowaniu wpisujesz 48h praktyki. Co do wpisów to są one niezmienne od "zarania dziejów". Tak więc wpisujesz przy projektowaniu opracowanie rys. xxx , uczestnictwo w obliczeniach xxxx, przeprowadzenie symulacji obliczeń dla projektowanwego detalu itp. Peraktyka wpisujesz prace jakie sa realizowane na budowie np. prace ziemne (wykonanie wykopu pod ławę fundamentową), wykonanie tynków, instalacji itp. w zależności od specjalizacji. Co do żywota twojego kierownika to niestey nie mam dla ciebie dobrych wieści ,w przepisach stoi jak byk że książka ma być uzupełniana na bieżąco (zobacz to którego momentu byłu wpisy ocena praktyki co trzy miesiące później było co miesiąc). Na konieć praktyki nie ważne czy projektowej czy budowa musi byc podsumowanie jaki to jesteś kozak i jak dobrze sobie radzisz jako inżynier :) Nie wiem jakie robisz uprawnienia (specjalizacja) ale podbija ci kierownik danej specjalności (np. jeżeli robisz sanitarkę to podbija ci sanitarny a nie kierownik budowy - budowlaniec).
 
 
0 #35 Odra 2015-05-30 10:50
Ja mam następujące pytania:
1. Książkę praktyk zarejestrowałem w 1999 r. i nie jest ona uzupełniona. Dopiero teraz właściciel pracowni zgodził mi się ją podbić. Czy mogę i w jaki sposób uzupełnić i podbić książkę praktyki zawodowej? Czy dysponuje ktoś skanem książki z tego okresu?
2. Czy muszę mieć umowy o pracę od 1999 do 2002 r., kiedy odbywałem praktykę projektową?
3. Czy po uzupełnieniu książki praktyki zawodowej o praktykę projektową, mogę uzupełnić o praktykę z budowy - 2 lata na pół etatu? Co jeśli np. kierownik budowy, na której pracowałem zmarł w między czasie? Czy inny kierownik, zatrudniony przez firmę budowlaną może podbić mi praktyke na budowie z jego zastępstwie?
 
 
+1 #34 Odra 2015-05-30 10:49
Ja mam następujące pytania:
1. Książkę praktyk zarejestrowałem w 1999 r. i nie jest ona uzupełniona. Dopiero teraz właściciel pracowni zgodził mi się ją podbić. Czy mogę i w jaki sposób uzupełnić i podbić książkę praktyki zawodowej?
2. Czy muszę mieć umowy o pracę od 1999 do 2002 r., kiedy odbywałem praktykę projektową?
3. Czy po uzupełnieniu książki praktyki zawodowej o praktykę projektową, mogę uzupełnić o praktykę z budowy - 2 lata na pół etatu? Co jeśli np. kierownik budowy, na której pracowałem zmarł w między czasie? Czy inny kierownik, zatrudniony przez firmę budowlaną może podbić mi praktyke na budowie z jego zastępstwie?
 
 
0 #33 Grzegorz88 2015-04-28 22:21
Z uwagi na chęć zdobycia uprawnień projektowo- budowlanych, uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości. Pobrałem książkę praktyk w 2012 roku, zarejestrowałem ją, jednakże pomimo opracowywania projektów od 2012 r. do dnia dzisiejszego nie została ona uzupełniona w niniejszej kwestii, tzn. nie zawiera wykazu wykonanych przeze mnie prac. Stąd moje pytanie: czy z uwagi na zmianę przepisów wskazana wyżej książka dalej obowiązuje i jestem zmuszony ją wypełniać ? Czy dotychczas wykonane projekty od 2012 mogę uwzględnić już w obowiązującym wg nowych przepisów oświadczeniu, anulując w jakiś sposób zarejestrowana książkę ? Jaki jest okres wypełniania książki bądź też oświadczenia, 1 rok, 2 lata ? w moim przypadku . Kolejne pytanie brzmi, co w przypadku gdy szef biura projektowego nie zgodzi się na udostępnianie, wykonanych przez jego pracownika jako asystenta projektanta projektów w celu potwierdzenia, co wynika z nowych przepisów? Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania.
 
 
+2 #32 KONSTR 2015-02-19 11:34
HAHAHA wkrótce uprawnienia będą warte tyle co studia, po prostu-jesli cos jest powszechne to jest tanie...
 
 
0 #31 Kris 2015-01-05 17:58
Witam, jak mam rozumieć ten zapis? "Załącznikiem do oświadczenia jest zbiorcze zestawienie praktyki, w którym wymienić należy nazwy przedsięwzięć przy których odbywana była praktyka, z określeniem między innymi: terminu, czasu praktyki, formy zatrudnienia i charakteru wykonywanych czynności. Wzór zbiorczego zastawienia został zawarty w rozporządzeniu." rozumiem wszystko oprócz " i charakteru wykonywanych czynności." w załączniku w tabelce nie ma tego zapisu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama