Wspierają:

    

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Studia arrow Konkursy arrow Wygraj staż w laboratorium drogowym GDDKiA
       
Wygraj staż w laboratorium drogowym GDDKiA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
29.06.2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjnyJeszcze do 15lipca możecie się zgłaszać do konkursu „Innowacje w drogownictwie” ogłoszonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Konkurs adresowany jest do studentów, bądź absolwentów studiów inżynierskich lub studiów magisterskich; dziennych, zaocznych, bądź wieczorowych, w roku akademickim 2014/2015. Ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac i promowanie innowacyjności w drogownictwie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane indywidualne prace dyplomowe, które zostały napisane nie wcześniej niż w roku akademickim 2014/2015, w poniższych kategoriach:

 • technologie nawierzchni drogowych
 • rozwiązania BRD
 • drogowe obiekty inżynierskie

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace już obronione i ocenione, lub prace, których obrona i ocena nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2015 roku.

 

Przebieg konkursu

Konkurs będzie się składał z trzech etapów. Nad poprawnym przebiegiem każdego z nich będzie czuwała Kapituła składająca się z ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Skład Kapituły konkursowej:

Przewodniczącym Kapituły jest Pan Tomasz Rudnicki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 

Kategoria:  technologie nawierzchni drogowych

Wacław Michalski – Dyrektor Departamentu Technologii, GDDKIA

Ireneusz Mikulicki – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii, GDDKiA O/Łódź

 

Kategoria: rozwiązania BRD

Katarzyna Kwiecień ­ –  Naczelnik Wydziału Analiz  i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, GDDKiA

Leszek Kania  –  Główny Specjalista Kierujący Zespołem w Wydziale Dokumentacji Technicznej, GDDKiA

 

Kategoria:  drogowe obiekty inżynierskie

Justyna Bukało – Naczelnik Wydziału Zarządzania Mostami, GDDKiA

Adam Kaszyński – Główny Inspektor Mostowy, GDDKiA

 

Przebieg Konkursu:

I etap

Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z 1-stronicowym streszczeniem pracy na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa w terminie do dnia 15 lipca 2015 roku.

Kapituła konkursowa do dnia 17 sierpnia 2015 r. dokona oceny nadesłanych streszczeń i wybierze trzy najlepsze osoby w każdej z kategorii, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu.

 

II etap

W drugim etapie zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych prac dyplomowych na adres e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w terminie nie później niż do dnia 15 września 2015 roku oraz potwierdzenia obrony pracy do 5 października 2015 r.

Kapituła konkursowa do dnia 7 października br. dokona oceny prac dyplomowych.

 

III etap

W ostatnim etapie Konkursu, który odbędzie się w październiku 2015 roku, Uczestnicy, podczas 10-minutowego wystąpienia,  zaprezentują i omówią swoje prace dyplomowe na forum publicznym.

 

Kryteria oceny

I etap

 

II etap

III etap

oryginalność tematu

 

kompleksowość ujęcia tematu

 

poziom merytoryczny prezentacji

 

poprawność koncepcji

 

prawidłowość doboru źródeł pod względem aktualności

poziom przydatności dla drogownictwa w praktyce

innowacyjność

dynamika prezentacji

 

 

Na ostateczny wynik wyboru najlepszej pracy w każdej z trzech kategorii składać się będzie suma wyników z poszczególnych etapów  Konkursu. Pełne zasady Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Nagroda

W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody za pierwsze miejsce w każdej z poniższych kategorii:

 • technologie nawierzchni drogowych
 • rozwiązania BRD
 • drogowe obiekty inżynierskie

 

Dodatkowo Kapituła Konkursowa przyzna po dwa wyróżnienia w każdej z trzech  kategorii. Wyróżnieni Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.

Nagrodą w konkursie jest 10 dniowy staż w wybranej pracowni jednego z  Laboratoriów Drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Podczas stażu zwycięzcy Konkursu, pod okiem ekspertów GDDKiA, będą mogli:

 • zapoznać się z obsługą urządzeń laboratoryjnych i dokumentacją systemu zarządzania jakością w zakresie Księgi Jakości;
 • zapoznać się  z procesem realizacji inwestycji drogowych i Dokumentacją Kontraktową w zakresie diagnostyki nawierzchni;
 • uczestniczyć w badaniach terenowych, związanych z oceną stanu nawierzchni,  w tym rozpoznawać konstrukcje nawierzchni metodą odwiertów, pobierać próbki do badań, wykonywać pomiary specjalistycznym sprzętem badawczym;
 • obsługiwać  specjalistyczny sprzęt do badań,  w tym interpretować wyniki badań. 

Laboratoria GDDKiA

Sieć  16 laboratoriów drogowych  GDDKIA jest jednym z kluczowych narzędzi zapewniających właściwą kontrolę jakości realizowanych robót. W ich nowoczesne wyposażenie zostało  zainwestowane  ok. 100 mln zł. Na każdym etapie realizacji inwestycji laboratoria GDDKiA sprawdzają czy droga jest budowana przez wykonawcę zgodnie z normami jakościowymi wskazanymi w projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. Pozwoliło to na wskazanie już na etapie budowy nieprawidłowości zagrażających jakości realizowanych inwestycji, a w konsekwencji natychmiastowe ich poprawienie i zapewnienie najwyższej jakości drogi. Tak, by oddawana do użytku droga spełniała wszystkie wymogi specyfikacji. 

W ramach obowiązującego w GDDKiA systemu monitorowania jakości badaniu poddawane są wszystkie nowobudowane, przebudowywane i remontowane drogi krajowe w Polsce.

 

Laboratoria Drogowe Wydziałów Technologii GDDKiA składają się zwykle z pięciu pracowni specjalistycznych:

 • Betonów i materiałów wiążących
 • Nawierzchni asfaltowych
 • Gruntów i geotechniki
 • Kruszyw
 • Diagnostyki nawierzchni

Laboratoria drogowe GDDKiA są w stanie zbadać każdy rodzaj i jakość zastosowanego na budowie materiału – zaczynając od najdrobniejszych pyłów, piasków, kruszyw, cementów, asfaltów przez betony, mieszanki mineralno-asfaltowe kończąc na gotowym produkcie - drodze i jej właściwościach.

Badania wykonywane w laboratoriach GDDKiA:

 • Badania gruntów i podłoża
 • Badania materiałów kamiennych piasków, grysów itp.
 • Badania betonu
 • Badania asfaltów i lepiszczy asfaltowych
 • Badania mieszanek mineralno-asfaltowych  i nawierzchni
 • Badania diagnostyczne

Wszystkie laboratoria  GDDKiA dysponują certyfikatami akredytacji przyznanymi przez Polskiego Centrum Akredytacji.

Akredytacja PCA świadczy o najwyższym poziomie wykonywanych badań oraz jest dokumentem uznawanym na arenie międzynarodowej.

 

Dokumenty do pobrania

Więcej informacji o Konkursie:

Justyna Aniszewska

tel. 22 375 86 5422 375 86 54

e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama