Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Oce Wykadowc
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Witaj w ocenie wyk³adowców StudentBuduje.pl - pamiêtaj - oceniaj sprawiedliwie! Komponent ten nie s³u¿y do oczerniania, ale do obiektywnej oceny! Skala ocen to od 1 do 6, gdzie 1 jest ocen± najbardziej krytyczn±.

Krzysztof Wituszyñski

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Inna- podaj niej jaka
Inna uczelnia: WSM Warszawa
Komentarze: 0

Marek Jêdrzejczak

Doktor
Uczelnia: Uniwersytet Warmisko-Mazurski
Komentarze: 1

Robert Szmit

Doktor
Uczelnia: Uniwersytet Warmisko-Mazurski
Komentarze: 0

Jerzy Rakowski

Profesor uczelniany
Uczelnia: Politechnika Poznaska
Komentarze: 0

Anna Poskrobko

Doktor
Uczelnia: Politechnika Biaostocka
Komentarze: 0

Wojciech Dornowski

Doktor habilitowany
Uczelnia: Wysza Szkoa Ekologii i Zarzdzania Warszawa
Komentarze: 0

Miko³aj Sikorski

Profesor uczelniany
Uczelnia: Politechnika witokrzyska
Komentarze: 0

Witold Piotrowicz

Doktor
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 0

Krzysztof ¯mijewski

Profesor uczelniany
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 0

Witold Werner

Doktor habilitowany
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Inna uczelnia: Wy¿sza Szko³a Ekologii i Zarz±dzania
Komentarze: 0

Wojciech Dornowski

Doktor habilitowany
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Komentarze: 0

Tomasz Lewiñski

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 0

Lech Solarz

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Komentarze: 3

Matylda Jakubowska

Doktor
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Inna uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 0

Tadeusz B³a¿ejewicz

Magister
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Komentarze: 0

Stanis³aw Wierzbicki

Doktor
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 1

Tadeusz Maruszyñski

Magister
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 4

Witold Piotrowicz

Doktor
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 0

Olga Mierzejewska

Magister
Uczelnia: Politechnika Wrocawska
Komentarze: 0

Maja Staniec

Doktor
Uczelnia: Politechnika Wrocawska
Komentarze: 3

Anna Poskrobko

Doktor
Uczelnia: Politechnika Biaostocka
Komentarze: 0

Micha³ Knauff

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 1

Wawrzyniec Sadkowski

Doktor
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 0

S³awomir Onopiuk

Doktor
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Komentarze: 0

Lech Czarnecki

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 3

Matylda Jakubowska

Doktor
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Inna uczelnia: Politechnika Warszawska
Komentarze: 0

Tadeusz B³a¿ejewicz

Magister
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Komentarze: 5

Miko³aj Sikorski

Profesor uczelniany
Uczelnia: Politechnika witokrzyska
Komentarze: 0

Sylwester Smolik

Profesor uczelniany
Uczelnia: Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Komentarze: 2

Wojciech Dornowski

Profesor uczelniany
Uczelnia: Wysza Szkoa Ekologii i Zarzdzania Warszawa
Inna uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Komentarze: 5

Lech Solarz

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Komentarze: 2
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama