Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Wawrzyniec Sadkowski 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Wawrzyniec Sadkowski

Doktor
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Przedmioty nauczane: analiza matematyczna
Kontakt ze studentami:
  • 3
Posiadana wiedza:
  • 2
Jasno¶æ przekazu:
  • 3
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 2
Atmosfera na zajêciach:
  • 4
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 3
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 4
Wymagana wiedza:
  • 4
Wymagane szczê¶cie:
  • 4

Komentarz dodaj±cego: Sympatyczny nauczyciel matematyki, trochê brakuje wiedzy i umiejêtno¶ci jej przekazania. Bywa niesprawiedliwy przy ocenianiu.
   Odson: 832
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama