Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Olga Mierzejewska 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Olga Mierzejewska

Magister
Uczelnia: Politechnika Wrocawska
Przedmioty nauczane: Materia³y Budowlane, Technologia Betonów i Zapraw
Kontakt ze studentami:
  • 6
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 5
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 6
Atmosfera na zajêciach:
  • 6
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 5
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 5
Wymagana wiedza:
  • 4
Wymagane szczê¶cie:
  • 2

Komentarz dodaj±cego: ¦wietny kontakt ze studentami, ciekawe zajêcia, bezstresowe zaliczanie kursu. Ta pani jest po "naszej" stronie barykady.
   Odson: 652
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama