Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Witold Piotrowicz 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Witold Piotrowicz

Doktor
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Przedmioty nauczane: Analiza Matematyczna
Kontakt ze studentami:
  • 4
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 5
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 6
Atmosfera na zajêciach:
  • 5
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 6
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 2
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 3

Komentarz dodaj±cego: Zaliczenie zajêæ u dr.in¿ WP jasne i sprawiedliwe. Nie wiem jak teraz, ale kilka lat temu najwiêkszym minusem by³a ma³a ilo¶æ konsultacji.
   Odson: 469
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama