Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Tadeusz B³a¿ejewicz 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Tadeusz B³a¿ejewicz

Magister
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Przedmioty nauczane: materia³y budowlane
Kontakt ze studentami:
  • 6
Posiadana wiedza:
  • 5
Jasno¶æ przekazu:
  • 6
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 6
Atmosfera na zajêciach:
  • 6
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 6
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 5
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 1

Komentarz dodaj±cego: Bardzo sympatyczny cz³owiek a do tego ¶wietny wyk³adowca. Otrzymane od niego materia³y s± skrupulatnie opracowane i przydatne a co wiêcej ich znajomo¶æ wystarcza do zaliczenia przedmiotu. Mgr B³a¿ejewicz podchodzi do przedmiotu od strony praktycznej. Wiedza przekazywana na æwiczeniach jest równie¿ "¿yciowa" a laboratoria bardzo ciekawe :)
   Odson: 1051
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama