Ostatnie Komentarze

Główna arrow Studia arrow Tomasz Lewiñski 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Tomasz Lewiñski

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Przedmioty nauczane: Mechanika Budowli
Kontakt ze studentami:
  • 2
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 3
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 3
Atmosfera na zajĂŞciach:
  • 3
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 2
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 2
  • 4
Wymagana wiedza:
  • 2
Wymagane szczê¶cie:
  • 6

Komentarz dodaj±cego: Bardzo specyficzny profesor. Mimo iÂż musiaÂł skoñczyæ budownictwo to sprawia wraÂżenie kompletnie oderwanego od rzeczywisto¶ci - widaæ Âże czysty teoretyk. Ilo¶ci posiadanej wiedzy nie da mu siĂŞ uj±æ, ale na wykÂładach czuæ, Âże on jest w swoim ¶wiecie, do którego nie za bardzo potrafi wprowadziæ sÂłuchaczy.
   Odsłon: 858
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj± praktyki

Portal Studentów Inżynierii ¦rodowiska

Reklama