Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Witold Werner 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Witold Werner

Doktor habilitowany
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Inna uczelnia: Wy¿sza Szko³a Ekologii i Zarz±dzania
Przedmioty nauczane: Prawo budowlane,Proces inwestycyjny
Kontakt ze studentami:
  • 6
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 6
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 4
Atmosfera na zajêciach:
  • 6
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 6
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 2
  • 4
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 4

Komentarz dodaj±cego: Wielka wiedza.
   Odson: 393
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama