Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Wojciech Dornowski 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Wojciech Dornowski

Doktor habilitowany
Uczelnia: Wysza Szkoa Ekologii i Zarzdzania Warszawa
Przedmioty nauczane: konstrukcje metalowe
Kontakt ze studentami:
  • 2
Posiadana wiedza:
  • 5
Jasno¶æ przekazu:
  • 2
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 2
Atmosfera na zajêciach:
  • 1
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 4
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 5
Wymagana wiedza:
  • 6
Wymagane szczê¶cie:
  • 5

Komentarz dodaj±cego: Cz³owiek ma pasjê: gnêbienie studentów. Proste pytania zadaje tak niezrozumiale ¿e faktycznie wszyscy studenci wychodz± na idiotów. Na pewno ma ogromn± wiedzê tylko niestety nie lubi studentów
   Odson: 558
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama