Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Jerzy Rakowski 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Jerzy Rakowski

Profesor uczelniany
Uczelnia: Politechnika Poznaska
Przedmioty nauczane: Mechanika Budowli, Teoria Sprê¿ysto¶ci i Plastyczno¶ci
Kontakt ze studentami:
  • 1
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 1
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 1
Atmosfera na zajêciach:
  • 1
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 1
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 1
Wymagana wiedza:
  • 1
Wymagane szczê¶cie:
  • 1

Komentarz dodaj±cego: Komentarz do tego Pana zbêdny
   Odson: 1969
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama