Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Krzysztof Wituszyñski 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Krzysztof Wituszyñski

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Inna- podaj niej jaka
Inna uczelnia: WSM Warszawa
Przedmioty nauczane: Mechanika
Kontakt ze studentami:
  • 3
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 2
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 1
Atmosfera na zajêciach:
  • 3
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 3
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 4
Wymagana wiedza:
  • 6
Wymagane szczê¶cie:
  • 6

   Odson: 1691
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama