Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Sylwester Smolik 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Sylwester Smolik

Profesor uczelniany
Uczelnia: Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przedmioty nauczane: matematyka
Kontakt ze studentami:
  • 4
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 5
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 6
Atmosfera na zajêciach:
  • 6
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 3
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 3
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 5

Komentarz dodaj±cego: Profesor ten jest ¶wietnym dydaktykiem. Ciep³y stosunek do studentów, mi³a atmosfera wyk³adów i æwiczeñ i sprawiedliwy system oceniania, dziêki temu wszystkiemu jest bardzo szanowany przez studentów jak i innych nauczycieli akademickich.

Ka¿dy student który siê z nim zetkn± napewno zapamiêta go na wiele, wiele lat...

   Odson: 890

Komentarze  

 
+1 #2 Komentarz przeniesiony 2011-10-14 18:27
Facet ma niepokolei pod czaszk. Chamski, arogancki bez kultury. Byle jaki magister moe mu naskoczy.
 
 
+1 #1 Komentarz przeniesiony 2011-10-14 18:26
hee dr Smolo jest czlowiekiem hmm.. bardzo charakterystycz nym i kto z nim mial stycznosc na pewno zapamieta go na dluuugooo;-) sprawiedliwy? - a i owszem.
 
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama