Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Miko³aj Sikorski 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Miko³aj Sikorski

Profesor uczelniany
Uczelnia: Politechnika witokrzyska
Przedmioty nauczane: prawo budowlane
Kontakt ze studentami:
  • 6
Posiadana wiedza:
  • 5
Jasno¶æ przekazu:
  • 5
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 5
Atmosfera na zajêciach:
  • 4
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 6
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 6
Wymagana wiedza:
  • 4
Wymagane szczê¶cie:
  • 4

Komentarz dodaj±cego: Wyk³adowca miêdzy innymi prawa budowlanego. Z wykszta³cenia in¿ynier sanitarny. Bardzo dobry fachowiec, mnóstwo pasji w tym co robi. Zawsze ma czas dla studenta, dla niego student jest najwazniejszy. Zachecam do chodzenia na jego konsultacje- zawsze to w przyszlosci zaplusuje ;- ).
   Odson: 368
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama