Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Tadeusz B³a¿ejewicz 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Tadeusz B³a¿ejewicz

Magister
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Przedmioty nauczane: materia³y budowlane
Kontakt ze studentami:
  • 6
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 6
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 6
Atmosfera na zajêciach:
  • 6
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 6
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 4
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 2

Komentarz dodaj±cego: Wyk³adowca z WATu materia³ów budowlanych. Naprawdê chcia³oby siê wiêcej takich wyk³adowców. Szkoda, ¿e nie posiada wy¿szego tytu³u naukowego- ale widocznie Pan B³a¿ejewicz tego nie chcia³- wiedza i zakres jej, je¶li chodzi o tak rozleg³y przedmiot jak mab, s± naprawdê imponuj±ce. Jasne wy³o¿enie, dobry kontakt, wysokie wymagania, ale bez przesadyzmu. Oceniam wyk³adowcê na 10, bo a¿ przyjemnie siê chodzi na takie zajêcia :).
   Odson: 1436

Komentarze  

 
+1 #5 Tomasz12 2015-08-20 15:50
wietny wykadowca z naprawd mega wiedz i do tego pomimo swojego wieku cay czas praktykuje i przytacza przykady z ycia wzit.
 
 
-2 #4 kohrad 2012-11-27 22:11
Wszystko jak wyej sie zgadza, tylko wiedzy to On nie wymaga za wiele.
Fachowiec bardzo duy.
 
 
+3 #3 dzemo 2011-10-17 20:30
Ten czowiek naprawd zasuguje na wyszy stopie naukowy! W przeciwiestwie do niektrych uczcych ten Pan nie wywysza sie i zawsze udzieli odpowiedzi na pytanie.
 
 
+12 #2 Komentarz przeniesiony 2011-10-14 18:32
do wiedzy dorzuca jeszcze niezy humor. W porzdku czlowiek
 
 
+2 #1 Komentarz przeniesiony 2011-10-14 18:28
i podzielam opinie, faktycznie szkoda, ze nie zamienil tego mgr na dr albo dr hab- na bank zasluguje :-)
 
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama