Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Matylda Jakubowska 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Matylda Jakubowska

Doktor
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Inna uczelnia: Politechnika Warszawska
Przedmioty nauczane: matematyka
Kontakt ze studentami:
  • 2
Posiadana wiedza:
  • 3
Jasno¶æ przekazu:
  • 4
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 5
Atmosfera na zajêciach:
  • 3
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 4
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 3
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 1

Komentarz dodaj±cego: Wyk³adowca matematyki- wyk³ady bardzo jasne i czytelne, sprawiedliwa ocena, niestety nie mo¿na rozwi±zywaæ zadañ innymi sposobami ni¿ by³o pokazane na wyk³adzie.. troche to ogranicza.
   Odson: 1623
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama