Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow S³awomir Onopiuk 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

S³awomir Onopiuk

Doktor
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Przedmioty nauczane: konstrukcje drewniane, murowane i zespolone
Kontakt ze studentami:
  • 4
Posiadana wiedza:
  • 3
Jasno¶æ przekazu:
  • 1
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 5
Atmosfera na zajêciach:
  • 4
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 1
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 4
Wymagana wiedza:
  • 2
Wymagane szczê¶cie:
  • 5

Komentarz dodaj±cego: Ponoæ posiada du¿± wiedzê, ale my tego nie widzimy... W swoim ¶wiecie :)
   Odson: 1136
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama