Książka Diagnostyka konstrukcji żelbetowych- książka
Redaktor: Administrator   
23.05.2010.

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
Wyd. 1, str. 659, oprawa twarda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

W obszernej publikacji – całościowo i stosownie do postępu technicznego ostatnich lat – został ujęty problem diagnostyki konstrukcji żelbetowych. Przedstawione zostały m.in. metody określania wytrzymałości betonu i stali metodami nieniszczącymi, mało niszczącymi i niszczącymi, określania ciężaru objętościowego, jednorodności i wad betonu w konstrukcji, wilgotności betonu danego elementu, metody pomiaru zarysowań betonu, lokalizacji i średnicy zbrojenia w konstrukcji, pomiaru grubości otuliny betonowej, wyznaczania wytrzymałości stali zbrojeniowej, określania wymiarów deformacji i przemieszczeń obiektu lub elementu. Opisane są zarówno urządzenia badawcze, jak i podstawy teoretyczne metod badawczych i interpretacja wyników.

„Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali”, t. 1


Pomocne dla czytelników będą zamieszczone liczne przykłady zawierające opisy pomiarów oraz analizę uzyskanych wyników. Każdy rozdział zakończony jest obszernym spisem literatury oraz wykazem norm i instrukcji (stan aktualny na listopad 2009 r.).
Książka jest bogato ilustrowana rysunkami i fotografiami, zawiera także wiele tablic i schematów. Powinna zainteresować inżynierów budownictwa, w tym rzeczoznawców budowlanych, oraz studentów budownictwa i architektury.
Przygotowywany tom 2. obejmie diagnostykę w aspekcie zagrożenia korozją betonu i stali zbrojeniowej.