Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych (PN-EN 1992:2008)
Redaktor: Administrator   
23.03.2011.

 Pierwszy tom (z pięciu zaplanowanych) znanej w środowisku budowlanym książki. Nowe wydanie zostało znacznie poszerzone i uzupełnione. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy „europejskie” (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potraktowano jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN). Tekst bogato zilustrowano zdjęciami. Pierwszy tom zawiera ogólne podstawy projektowania i zbrojenia konstrukcji, stosowane akcesoria budowlane, zasady kotwienia i łączenia zbrojenia oraz omówienie projektowania monolitycznych i prefabrykowanych stropów płytowo-belkowych. Specjalny rozdział poświęcono zabezpieczeniom konstrukcji żelbetowych przed działaniem pożaru. Do tomu dołączono zestaw tablic pomocnych przy obliczaniu elementów belkowych.