Budownictwo po Angielsku - grunty, skałki
Autor: gagatek   
04.05.2011.

 Parę słówek dotyczących skorupy ziemskiej ( the Earth's Crust) i gleb (soils).

parent rock - skała macierzysta

weathering -wietrzenie

decay - gnicie

igneous rocks - skały magmowe

sandstone - piaskowiec

primary - pierwotny

surface - powierzchnia

sedimentary rocks - skały osadowe

molten - płynny

chalk - kreda

clay - glina

limestone - wapień

silt - iły / muły

matamorphic rocks - skały metamorficzne

shales - łupki

subsoil - podglebie, grunt rodzimy

expand - rozszerzać (się), rozprężać

contract - kurczyć się

granite - granit

slate - łupek

gravel - żwir

 

 

grain - kruszywo

cohesive - spoisty

boulders - otoczaki

cabbles - kamienie

 

diging - kopanie, zagłębianie się w grunt

remove top layer - usunąć górną warstwę

laying foundation - wylewanie fundamentów

soil sample - próbka gleby

soil survey - badanie gleby

deposit - osiadanie